Trekkfuglene

Trekkfuglene

Speiderne har etter jul hatt trekkfugler som ramme. på hvert møte har speiderne fått lære om en ny fugl og hvor i verden den er på vinteren.


I 1.etg er det hengt opp et kart der fuglenes vinterplass er merket opp med navn og tråd til Norge. Ute ble det laget og hengt opp to spurvekasser. I år har speiderne laget og hengt opp to linærlekasser på låvebroen.